Професионална филозофија

Одувек сам у раду користила практичне примере како би ученици усвојили теоријска знања која су им неопходна. Врло брзо у свој рад почела сам да уводим и ИКТ.Ово је посебно захтевао рад у огледном одељењу туристичких техничара. У овим одељењима припремам за ученике наставне материјале уз помоћу којих се упознају са новим наставним садржајима.

Кроз практичне примере и радне листове на вежбама ученици утврђују своја знања. Након тога у пару раде power point презентације. Тако се на пример, упознајемо са стандардима кућа за изнајмљивање у туризму, затим на вежбама групишемо и раздвајамо стандарде. На крају стандарде ученици приказују кроз презентације и илуструју фотографијама. Овде су ученици веома активни раде у пару, постоји интеракција професор- ученик и ученик-ученик.

Примењује се вербална метода, рад на тексту и котисти се и ИКТ.Кроз рад у пару ученици се ангажују максимално и сарађују.Ова метода у односу на индивидуалну даје могућност саветовања и сарадње а веће ангажовање у односу на групни рад.Циљ је да ученици сарађују, уче један од другог, постављају питања и раде у опуштеној и пријатној атмосфери.

Како време протиче и ја сам опуштенија и сигурнија а ученици воле овакав начин рада. Усавршила сам своја знања и доста напредовала у коришћењу информационо комуникационе технологије.Посебно могу да истакнем Завршни испит за туристичке техничаре за који сам се обучавала на семинару на коме је циљ био формирати пакет аранжман по задатим критеријумима и урадити калкулацију цене.

Данас радим другачије у односу на време када сам почела са радом у школи. Ученици су много активнији, стичу више практичних знања и вештина. Атмосфера у одељењима је опуштенија а опет и радна што је квалитет који ми је увек веома важан.


​